Sản phẩm liên quan

Mục đích sử dụng Du lịch
Kích thước D:8m
R:2,4m
C:1,2m
Sức chở 18-20 Người
Động cơ 200hp-2 thì
Vận tốc 60-65km/h
Vùng hoạt động Vùng SI
Chưa có