Sản phẩm liên quan

Mục đích sử dụng Kéo dù, công tác, du lịch
Kích thước D:7,2m
R:2,4m
C:0,9m
Sức chở 12-16 Người
Động cơ 200hp, 150hp
Vận tốc 60-75km/h
Vùng hoạt động Vùng SI
Chưa có

SẢN PHẨM KHÁC