Sản phẩm liên quan

Mục đích sử dụng Du lịch
Kích thước D:11m
R:2,7m
D:1,25m
Sức chở 35-37 Người
Động cơ 2 máy 200hp 2 thì
Vận tốc 60-65km/h
Vùng hoạt động Vùng SI
Chưa có